ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Καλώς ήρθατε στον πληροφοριακό ιστότοπο του έργου ΤΟΠΣΑ «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση» του Ν. Καβάλας. 

Αντικείμενο του έργου ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τι είναι τα ΤοπΣα;

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

περισσότερα…

Περιγραφή Δράσεων

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν κατά την υλοποίηση του έργου αφορούν σε μελέτες, συντονισμό και διαχείριση της Πράξης, Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, πληροφόρηση, συμβουλευτική, υποστήριξη και δικτύωση.

περισσότερα…

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν απο τους φορείς του Α.Σ έχουν ως κέντρο την απορρόφηση των ωφελούμενων απο την αγορά, συνοπτικά στόχοι είναι:

  • Η κατάρτιση των ωφελούμενων πάνω στους τομείς παρέμβασης.
  • Η απόκτηση των ποιοτικών εκείνων γνώσεων που θα τους κάνουν ελκυστικότερους στην αγορά εργασίας.
  • Η Διασύνδεση τους με της επιχειρησείς.
  • Η προώθηση των ωφελούμενων στην αγορα εργασίας.
  • Η προώθηση των ωφελούμενων στην επιχειρηματικότητα.
περισσότερα…

Ομάδα Ωφελούμενων

Κριτήρια συμμετοχής

Ως κριτήρια συμμετοχής νοούνται οι προϋποθέσεις που απαραίτητα πρέπει να έχουν οι ωφελούμενοι για να συμμετάσχουν στις δράσεις της Πράξης. Δηλαδή, να ανήκουν στις ομάδες στόχου της Πράξης:

περισσότερα…

Επιχειρήσεις & Τοπικοί Φορείς

Η δικτύωση είναι απαραίτητο συστατικό της πράξης και αποσκοπεί στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη κοινού οφέλους. Βασικό συστατικό της δικτύωσης είναι η ανάπτυξη κοινής κουλτούρας, η διάχυση της τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία συνθηκών αποδοχής και υιοθέτησης των στόχων της Πράξης.

περισσότερα…

Νέα του Προγράμματος

Εδώ μπορείτε να δείτε τα τελευταία νέα του Προγράμματος και να ενημερωθείτε για το στάδιο και τον βαθμό υλοποίησης του έργου.

περισσότερα…

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΠΝΟΗ»
ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κ.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ